JZU Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović”

Izrada web stranica Web hosting internet marketing o nama kontakt domene Sitemap politika privatnosti Izrada online prodavnica ED-Vision

Opis projekta

Datum

03/2022

Tehnologije

HTML, CSS, jQuery

Server

PHP

Baza

MySQL

CSM

WordPress

Dodatno

Programiranje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

O klijentu

Javna zdravstvena ustanova Opća bolnica „ Dr. Mustafa Beganović “ jedina je ustanova ovakvog tipa na Tuzlanskom kantonu.
Djelatnost Opće bolnice je pružanje usluga specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite na sekundarnom nivou, i to: dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije, zdravstvene njege bolesnika, te osiguranje boravka i prehrane bolesnika.