fbpx

Uslovi korištenja naših usluga i servera

Sadržaji i aktivnosti koji nisu dozvoljeni:

 • Nelegalni materijali – djela zaštićena autorskim pravima, komercijalne audio, muzičke, ili video datoteke, i svaki drugi materijal koji je u suprotnosti s zakonskim pravima.
 • Spam – slanje neželjenih e-mailova na veći broj adresa. Narudžbom korisnik izjavljuje da je pročitao, shvatio i da prihvaća ove uvjete korištenja.
 • Phishing – je najstrožije zabranjen na serverima i rezultirati će trajnom suspenzijom računa ukoliko zaključimo da je to vlasnik hosting računa sam postavio te namjerno vršio prevaru.
 • Hacking –je strogo zabranjen, hakerske skripte, linkanje na iste, pokušaj oštećivanja lokalnog ili napad na druge sisteme su najstrožije zabranjeni i rezultirati će gašenjem korisničkog računa bez prethodne najave.
 • Pornografski materijali nisu dozvoljeni na našim serverima.
 • Topsites
 • IRC Scripts/Bots
 • Proxy Scripts/Anonymizers
 • Pirated Software/Warez
 • Image and Files Hosting (kao što su Photobucket ili Tinypic, RapidShare i sl.)
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC sites
 • IP Scanners
 • Bruteforce Programs/Scripts/Applications
 • Mail Bombers/Spam Scripts
 • Banner-Ad services
 • File Dump/Mirror Scripts (kao što je rapidshare)
 • Commercial Audio Streaming
 • Escrow/Bank Debentures
 • High-Yield Interest Programs (HYIP) or Related Sites
 • Investment Sites (FOREX, E-Gold Exchange, Second Life/Linden Exchange, Ponzi, MLM/Pyramid Scheme)
 • Prodaja kontroliranih supstance bez dozvole
 • Prime Banks Programs
 • Lottery/Gambling Sites
 • MUDs/RPGs/PBBGs
 • Hacker focused sites/archives/programs
 • Stranice koje promoviraju ilegalne aktivnosti
 • Forumi i/ili stranice koje su povezane ili distribuiraju warez/pirated/ilegalni sadržaj
 • Bank Debentures/Bank Debenture Trading Programs
 • Fraudulent Sites (Including, but not limited to sites listed at aa419.org & escrow-fraud.com)
 • Push button mail scripts
 • Prenos ili Streaming Live sportskih događaja(UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF, itd.)
 • Tell A Friend Scripts

Kršenje uvjeta korištenja:

 • Korak 1: Na prvu prijavu za kršenje uvjeta korištenja, webmasteru (registriranom korisniku) će biti poslan prvi (1.) email sa upozorenjem na materijal koji potencijalno krši uvjete korištenja te potrebne korake kako bi se to obrisalo sa naših servera.
 • Korak 2: Korisniku se šalje drugi email upozorenja..
 • Korak 3: Ukoliko se vlasnik ne slaže da je određeni materijal prekršio uvjete korištenja, tvrdi da nije zaprimio sve prošle emailove i tickete otvorene po tom pitanju ili je nastavio sa nedozvoljenim aktivnostima. Usluga hosting će privremeno biti obustavljena tj. prilaz u javnoj mreži prema siteu će biti blokiran.
 • Korak 4: Ukoliko vlasnik ignorira prva tri pokušaja da se kontaktira ili ne želi maknuti sporni sadržaj te nastavlja distribuciju istog putem javne mreže te ne riješi probleme na koje je upozoren rezultirati će suspenzijom usluge trajno.

Ed-Vision zadržava pravo da otkaže usluge osobama koje su više puta prekršile uvjete korištenja.
Ed-Vision ne kontrolira web stranice svojih korisnika, u kontrolu web stranice idemo nakon primljene prijave za kršenje uvjeta te postupamo prema gore navedenom sadržaju.
Ed-Vision ne daje nikakve garancije i nije odgovorna za eventualne štete koje korisnik može pretrpiti korištenjem Ed-vision Web Hosting usluga. Osobni računi su isključivo za upotrebu od strane vlasnika. Vlasnici osobih računa nisu ovlašteni za preprodaju zakupljenog prostora, niti davanje usluge WEB hostinga trećim licima na zakupljenom prostoru. Usluga Web hostinga se definira kao: omogućavanje trećim licima da drže vlastite WEB sadržaje na pojedinom računu kojeg nisu vlasnici. Iznimka od ovog pravila su: baneri, oglasi i osobni oglasi. Lica, stranke se mogu priključiti Ed-Vision Affiliate programu i na taj način preporučivati Web hosting trećim licima. Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja korisnikovog servera bez najave. Korisnik se obavezuje da ce prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sistem u cjelosti.

Neograničeni resursi:

Ed-Vision svojim korisnicima pruža neograničen promet prema internetu kako nebi došlo do prekida u radu stranica radi prevelike potrošnje prometa (bandwidtha). Neograničen promet nije nikako poziv za zlonamjerno trošenje prometa (npr. Upload datoteka na server te distribuciju na internetu i sl.). Neograničeni email računi – davanje mail računa trećim osobama (npr. instalacija webmail skripte te pružanje usluge free email hostinga) ili drugo pružanje korištenja resursa trećim osobama.
Zakupom paketa klijent se obavezuje da će koristiti resurse servera u dobroj namjeri i svjestan je da se sve na serveru bilježi u logovima koji se redovno pregledavaju.
Produženja usluga – Sve usluge Agencije Genesis se produžuju za naredni period inicijalne narudžbe te se po isteku prethodne pretplate generira nova ponuda za uplatu usluga.

Ukoliko ne žalite produžiti pretplatu za određenu uslugu molimo da nas obavijestite prije isteka. Nije moguće raditi ikakve modifikacije na domenama ili drugim uslugama dok postoje neplaćene ponude !

Aktivacije usluga – sve usluge se aktiviraju u kratkom roku. Aktivacijski podaci se šalju na email koji je specificiran kod narudžbe usluga.
Usluge na akciji – Usluge na akciji podliježu ovim uvjetima korištenja sa izuzetkom registracije povoljnih domena koje nije moguće transferirati na drugi registar unutar godine dana.

Opšte odredbe:

Ed-Vision se obvezuje Korisniku pružiti izabrani plan usluga. Karakteristike izabranog plana usluga javno su dostupne na www.ed-vision.com adresi, i smatraju se sastavnim dijelom ugovora. Na zahtjev Korisnika Ed-Vision može Korisniku pružiti i dodatne usluge iz svoje ponude, bez potrebe za aneksom ugovora. Sve odredbe iz ugovora vrijedit će i za dodatno pružene usluge.
Kupac je dužan da prilikom registracije da tačne podatke koji se koriste za WHOIS podatke prilikom registracije domena. Za tačnost podataka i eventualnu štetu prouzrokovanu lažnim podacima odgovornost snosi kupac.

Prihvatanjem ovih Uslova korištenja slažete se da Vas Ed-Vision može u bilo kojem momentu i na bilo koji način kontaktirati . To između ostalog uključuje email obavijesti, kao i obavijesti o promotivnim akcijama (Newsletter). Ukoliko ne želite primati Newsletter, dužni ste nas obavijestiti putem email-a.
Ed-Vision zadržava pravo na izmjenu Uvjeta korištenja bez prethodne najave i obavijesti.