fbpx

Kako mogu preuzeti bazu podataka pomoću SSH-a?

Putanja:
< Sve teme

Prilikom preuzimanja baze podataka u phpMyAdmin može se dogoditi da ne uspije jer je baza podataka prevelika. Alternativa ovome je preuzimanje baze podataka putem SSH-a. U ovom članku objašnjavamo koje korake biste trebali slijediti.

Koraci

Korak 1. Prijavite se na SSH preko svog cPanel user-a. To možete učiniti putem SSH client / Terminala na računaru pomoću Terminala u cPanel.

Korak 2. Idite u SSH do mape u koju želite smjestiti .sql datoteku, a to radite pomoću sljedećih naredbi:

Pogledajte trenutni sadržaj mape:

ls

Open a folder:

cd FOLDER NAME

Open parent folder:

cd ..

Korak 3. Jednom kada ste u mapi u koju želite smjestiti .sql izvoz baze podataka, pokrenite sljedeću naredbu:

mysqldump -p -u USER NAME DATABASE NAME > FILE.sql

Korak 3a. Na USER NAME unesite username od baze podataka, pa je potrebna lozinka ovog korisnika baze podataka. Po želji ga možete resetirati u cPanelu putem MySQL baza podataka.

Korak 3b. U DATABASE NAME unosite puno ime baze podataka.

Korak 3c. Na FILE.sql unesite ime .sql datoteke koju želite izvesti, ovo je važno kako biste mogli pronaći izvezenu datoteku za preuzimanje na svoj računar.

Korak 4. Ako su svi uneseni podaci tačni, .sql datoteka će se sada izvesti u vašu pohranu datoteka. To može potrajati neko vrijeme, ovisno o veličini.

Korak 5. Nakon što je izvoz završen, datoteku možete preuzeti putem cPanel file manager ili putem FTP-a.

Nakon što je izvoz završen, datoteku možete preuzeti putem cPanel upravitelja datoteka ili putem FTP-a.

Takođe pročitajte: Kako da koristim SSH?

< Kako generirati par SSH ključeva?
> Kako se prijaviti na SSH pomoću SSH ključeva?
Sadržaj

Zahtjev za ponudom

Iniciranje sastanka