Širbegović

Izrada web stranica Web hosting internet marketing o nama kontakt domene Sitemap politika privatnosti Izrada online prodavnica ED-Vision

Opis projekta

Datum

01/2018

Tehnologije

HTML, CSS, jQuery

Server

PHP

Baza

MySQL

CSM

WordPress

Dodatno

Programiranje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

O klijentu

Nastavak uspješne saradnje sa kompanijom Širbegoviæ

Konstantnim praæenjem novih trendova u web dizajnu i novih tehnologija izrade web stranica, u proteklih nekoliko godina uspješno smo realizovali veliki broj veoma znaèajnih projekata, te time izgradili pozitivan imidž na tržištu izrade web stranica.

Posebno izdvajamo nastavak uspješne saradnje sa kompanijom Širbegoviæ za koju smo nedavno uradili redizajn web stranice koja na pravi naèin promoviše naše moguænosti.

Posebnu pažnju posvetili smo poboljšanju dizajna koji se sada prilagoðava svim rezolucijama u zavisnosti od toga da li mu se pristupa sa raèunara, tableta ili mobilnog telefona. Stranica je kreirana tako da na svakom ureðaju sa kojeg joj se pristupa omoguæuje optimizovano prikazivanje i navigaciju bez nepotrebnog zumiranja i pomjeranja stranice. Ovim je olakšano èitanje i kretanje kroz stranicu što pozitivno djeluje na ukupno iskustvo korisnika u korištenju stranice. Takoðer, na novoj stranici kompanije Širbegoviæ unaprijedili smo proces podnošenja online zahtjeva za ponudu, koji podrazumijeva da klijent na stranici može popuniti kratku online formu sa kontakt podacima, koji æe odmah biti prosijeðen ljubaznom osoblju službe prodaje.

Veoma nam je drago da je klijent prema kojem gajimo veliko poštovanje i zahvalnost za ukazano povjerenje, osim kvalitetom, jako zadovoljan sa cijenom i rokom u kojem je uraðen redizajn web stranice.

Kako bi osigurali zadovoljstvo klijenata, za sve što radimo dajemo garanciju. Preko 550 zadovoljnih klijenata, koji su naša najbolja referenca, dokaz su našeg uspjeha.