Petrovo

Izrada web stranica Web hosting internet marketing o nama kontakt domene Sitemap politika privatnosti Izrada online prodavnica ED-Vision

Opis projekta

Datum

08/2019

Tehnologije

HTML, CSS, jQuery

Server

PHP

Baza

MySQL

CSM

WordPress

Dodatno

Programiranje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

O klijentu

Prema zvaničnim podacima, opština Petrovo egzistira od 1929. godine do 1962. godine kad je izvršeno njeno pripajanje opštini Gračanica.  Status opštine vraćen joj je referendumom građana 1991. godine.
Opštinu Petrovo proglasila je privremena Skupština opštine za opštinu u osnivanju, na sjednici održanoj dana  12. oktobra 1991. godine Odlukom o proglašenju opštine Petrovo, a ozakonila Skupština Republike Srpske .

Opština Petrovo nalazi se u sjeveroistočnom dijelu BiH, odnosno središnjem dijelu Republike Srpske, obuhvatajući Sprečansko polje i sjeveroistočni dio planine Ozren. Nalazi se između tri poznata privredna bazena: Tuzlanskog, Zeničkog i Dobojskog. Opština Petrovo od Doboja je udaljena oko 25 km odnosno 45 km od Tuzle, a graniči sa susjednim opštinama: Doboj, Gračanica, Lukavac i Maglaj.
Magistralnim putem Doboj-Tuzla i željezničkom prugom Doboj-Tuzla,  opština je povezana sa regionalnim centrima. Ukupna površina opštine je 118,24 km².

Opštinu čine sedam mjesnih zajednica: Petrovo, Kakmuž, Karanovac, Sočkovac, Porječina, Krtova i Kaluđerica. Procjena je da na području opštine Petrovo živi oko 8.000 stanovnika.

Petrovo je skoro u cjelini ruralno područje, osim malog dijela mjesne zajednice Petrovo, gdje se nalazi administrativni centar opštine i gdje je i najveća gustina naseljenosti.

Reljefno 65% teritorije opštine Petrovo čini brdsko – planinsko područje, a ostalih 35% teritorije je ravničarsko.  Prosječna nadmorska visina je 534m. Nad Ozrenom dominiraju dva visa, Velika Ostrvica 918m (ujedno i najviši vrh na Ozrenu) i Kraljica sa 883m.

Šuma i zemljište su dva važna prirodna resursa kojima obiluje opština Petrovo. 6.438,40 hektara površine Petrova nalazi se pod šumama. Obradivo zemljište je važan ali nedovoljno iskorišten resurs Petrova. Trenutno se obrađuje samo zemljište u privatnom vlasništvu, dok se državno zemljište ne obrađuje i nalazi u jako lošem stanju.

Pored obradivih površina i šumskog bogatstva, koji su nesumnjivi resursi ovog područja, posebno treba istaći jedinstvene mineralne resurse. Zajednička karakteristika za skoro sve prirodne i mineralne resurse kojima raspolaže opština Petrovo je njihova nedovoljna istraženost, s jedne strane i zanemariva ekonomska efektuiranost, s druge strane.

Planina Ozren bogata je prirodnim resursima, posebno zdravom pitkom vodom sa izvorištima u ekološki očuvanoj sredini, termo-mineralnim vodama sa ljekovitim svojstvima, te rudnim i mineralnim resursima.

Razvoj opštine Petrovo usmjeren je ka iskorištavanju mineralnih sirovina, a posebno termomineralnih voda i tečnog ugljen-dioksida, kao i razvoju turizma. Pored toga, značajnom razvoju opštine Petrovo doprinosi postojeća eksplotacija šuma i prerada drveta, proizvodnja građevinskih konstrukcija i elemenata.

Glavni kapaciteti su drvo-prerađivačka industrija, laka hemijska industrija  i proizvodnja građevinskog materijala. Najzastupljenija je drvoprerađivačka djelatnost (deset firmi), od primarne do finalne obrade drveta. Druga najzastupljenija djelatnost je prerada plastike (četiri preduzeća).
Posebno se, u posljednje vrijeme, ističe razvoj u poljoprivredi: peradarstvo, proizvodnja mlijeka, plastenička proizvodnja i voćarstvo.

Kada je u pitanju poslovno okruženje opštine Petrovo, odnos opštinske uprave prema privrednom sektoru, kvalitet i cijena opštinskih usluga se ocjenjuju kao zadovoljavajući, čak veoma stimulativni za razvoj poslovanja. Što se tiče opštinske politike i prakse u urbanizmu i upravljanju zemljištem najveći problem predstavljaju neriješeni imovinsko- pravni problemi u vezi sa zemljištem privatizovanih preduzeća i zemljištem u zoni međuopštinskog razgraničenja sa opštinom Gračanica.

Opština djeluje na poboljšanju uslova života u svim oblastima. Rukovodstvo Opštine i administrativne službe rade na obezbjeđenju što kvalitetnijih uslova za život i stvaranje urbane sredine sa svim potrebnim sadržajima. U cilju unapređenja kvaliteta življenja građana, Skupština opštine je usvojila:
– Strateški plan razvoja opštine Petrovo 2007-2012;
– Analizu uticaja kvaliteta zemljišta i vode na životnu sredinu za opštinu Petrovo;
– značajnu prostorno plansku dokumentaciju (regulacioni planovi poslovnih zona u Petrovu,
Sočkovcu i Karanovcu, turističke zone u Kaluđerici, te Prostorni plan opštine Petrovo);
-Strategiju razvoja turizma;
-Studiju opravdanosti uspostavljanja poslovnih zona u opštini Petrovo;
-Studiju uspostavljanja preduzetničkog inkubatora;
-Strateški plan razvoja poljoprivrede 2008-2013;
-Unapređenje upravljanja zemljišta uvođenjem GIS-a;
-Šumsko-privredne osnove;
-Plan kapitalnih investicija 2010-2015, i dr.
Primarni cilj ovih dokumenata je da Opština, kao jedinica lokane samouprave, definiše svoje pravce i identifikuje strateške smijernice za budući razvoj.

Opština Petrovo je u proteklom periodu ostvarila izuzetno dobru saradnju sa mnogim domaćim i međunarodnim organizacijama/donatorima (SDC, GAP, GTZ, Japanska vlada, Italijanska provincija Padova,…) a Holandska firma se odlučila na ulaganje u privredu i otvorila već drugu fabriku namještaja u Petrovu.