Kantonalna uprava za inspekciske poslove TK

Izrada web stranica Web hosting internet marketing o nama kontakt domene Sitemap politika privatnosti Izrada online prodavnica ED-Vision

Opis projekta

Datum

4/2013

Tehnologije

HTML, CSS, jQuery

Server

PHP

Baza

MySQL

CSM

Joomla

Dodatno

Programiranje

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on email

O klijentu

Stupanjem na snagu Zakona o inspekcijama FBiH kao i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima (Federalnog i Kantonalnog) i formiranjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, stvorene su pretpostavke za stvaranje inspekcijskih službi na nivou Tuzlanskog kantona koje bi funkcionisale u okviru jedne kantonalne uprave, locirane na jednom mjestu i koja bi funkcionisala po principima koji važe u Evropskoj uniji, gdje se prije svega misli na edukativno preventivno djelovanje inspekcijeske službe sa težnjom za ujednačavanju kriterija u inspekcijskim nadzorima svih inspekcija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, zatim uspostavljanje interaktivnog odnosa između inspekcijskih službi i subjekata nadzora u smislu edukativno-preventivnog djelovanja inspekcija, zatim uspostave jedinstvenh baza podataka i neselektivnog odabira subjekata nadzora, izradu chek lista i lista provjera, odnosno lista predmeta inspekcijskog nadzora…