fbpx

How Can We Help?

Kako proslijediti svoju e-poštu?

Putanja:
< Sve teme

Ako želite primati e-poštu na ime domene, ali radije nastaviti koristiti Gmail ili bilo koju drugu e-adresu koju trenutno koristite, možete je proslijediti.

Koraci

Korak 1. Prijavite se na cPanel.

Korak 2. Kliknite Forwarders  u kategoriji Email.

Korak 3. Kliknite Add Forwarders  za prosljeđivanje jedne adrese e-pošte. Ako želite proslijediti svu e-poštu poslanu na ime domene, kliknite Add Domain forwarder.

Korak 4. U okviru Adress unesite adresu e-pošte na koju želite proslijediti e-poštu. U okviru Destination unesite adresu e-pošte na koju treba proslijediti e-poštu.

 

Korak 5. Kliknite Add forwarder da biste dodali prosljeđivač.

Uklanjanje transportera

Da biste izbrisali prosljeđivača, kliknite Delete  na odgovarajućem prosljeđivaču. Zatim kliknite Delete forwarder da potvrdite brisanje.

NAPOMENA: Kako da se prijavim na WHM ili cPanel?

Sadržaj

Zahtjev za ponudom

Iniciranje sastanka