fbpx

How Can We Help?

Kako mogu promijeniti svoju PHP verziju?

Putanja:
< Sve teme

Možda želite koristiti drugu verziju PHP-a od zadane verzije. Putem cPanela lako mijenjate PHP verziju.

Koraci

Korak 1. Prijavite se na cPanel.

Korak 2 2. U kategoriji Software kliknite na Select PHP Version.

Korak 3. Kliknite na padajući meni, Odaberite željenu PHP verziju i kliknite Set as current da snimite odabrano. Zadana PHP verzija je označena kao native.

Select PHP version

Napomena: Na zajedničkom hostingu nije moguće postaviti vašu PHP verziju po web lokaciji, već samo po cPanel računu. Na Cloud-u podrazumevano imate PHP menadžera, ovdje je ovo mogućnost.

Omogućite i onemogućite PHP modele

Ako prestanete koristiti zadanu (native) PHP verziju, možete uključiti i isključiti razne PHP module. To možete učiniti postavljanjem kvačice ili uklanjanjem ispred naziva modula. Kada promijenite bilo koju opciju, ona će se trenutno (de) aktivirati. Kliknite Use defaults da poništite sve izmjene modula i vratite ih na zadane postavke.

Select PHP modules or extensions

Promjena PHP postavki

Postavke PHP-a možete promijeniti i ako prestanete koristiti zadanu (izvornu) verziju PHP-a. To možete učiniti klikom na Switch To PHP Settings. Zatim kliknite tekst ili potvrdni okvir pored postavke, unesite željenu promjenu i kliknite Primijeni. Opcije će se odmah spremiti nakon što budu promijenjene.

 Select PHP options

Sadržaj

Zahtjev za ponudom

Iniciranje sastanka